S4SD participates in
MINSTREL Project

Mestrelab interface for structure and energy computation in the chemical laboratory

Axuda concedida: "Programa Conecta Peme para fomentar a cooperación público-privada a través de proxectos de investigación e desenvolvemento en cooperacón entre pemes"

Valor concedido: €73.535,00
Dirección General de Política Regional (Comisión Europea)
Dirección General de Fondos Comunitarios (Ministerio de Economía y Hacienda)

FEDER - FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL
XUNTA DE GALICIA - CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA